PROHLÁŠENÍ O OCHRANĚ ÚDAJŮ

Tato webová stránka je provozována společností Aumayr GmbH, dále „my, nás“ a „Aumayr s.r.o.“, se sídlem ve Vyšším Brodě. V tomto prohlášení o ochraně údajů popisujeme jako zodpovědná osoba podle čl. 4 odst. 7 GDPR, jaké údaje při Vaší návštěvě na naší webové stránce zjišťujeme a za jakým účelem je zpracováváme. Všechny relevantní kontaktní údaje naleznete v bodě 10. tohoto prohlášení o ochraně údajů.
Protože je ochrana Vašich osobních údajů naším důležitým požadavkem, přísně se držíme při zjišťování a zpracovávání Vašich osobních údajů zákonných norem DSG a GDPR.
Dále Vás budeme detailně informovat o rozsahu a účelu našeho zpracování údajů a Vašich právech jako dotyčné osoby při zpracování údajů. Proto si prosím důkladně pročtěte naše prohlášení o ochraně údajů, než budete naši webovou stránku dále využívat a případně dáte Váš souhlas se zpracováním údajů.

1. Osobní údaje

Používání naší webové stránky je možné v zásadě bez uvedení osobních údajů. Pro používání jednotlivých služeb však mohou vyplynout odchylná nařízení, na která Vás samostatně upozorníme.
Námi jsou tedy, upustíme-li od níže ještě detailně popsaných Cookies, zásadně evidovány a ukládány jen ty údaje, které nám sami sdělíte tím, že je vložíte do našich zadávacích masek nebo provádíte interakci jiným způsobem aktivně s naší webovou stránkou.
Osobní údaje jsou všechny informace, které se vztahují na identifikovanou nebo identifikovatelnou fyzickou osobu. Pod to spadá například Vaše jméno, Vaše adresa, Vaše telefonní číslo nebo Vaše datum narození, ale i Vaše IP-adresa nebo geolokační údaje, které dovolují vrácení k Vám.

2. Použití Cookies

a. Pokud používáte naši webovou stránku pouze za informativními účely, tedy pokud se neregistrujete pro servis nebo nám například přes kontaktní formulář jinak předáte informace, zjišťujeme jen ty osobní údaje, které Váš prohlížeč předá našemu serveru. Pokud tedy chcete navštívit naši webovou stránku, zjišťujeme níže uvedené údaje, které jsou pro nás technicky požadované, abychom Vám oznámili webovou stránku a zaručili její stabilitu a bezpečnost podle čl. 6 odst. 1 str. 1 písm. f GDPR:
IP-adresa
Datum a čas dotazu
Rozdíl časových pásem od Greenwich Mean Time (GMT)
Obsah požadavku
Status přístupu/http-kód statusu
Právě přenášené množství údajů
Webová stránka, ze které přichází požadavek
Použitý prohlížeč
Podnikový systém a jeho plocha
Jazyk a verze softwaru prohlížeče

b. Doplňkově, jsou při Vašem používání naší webové stránky, k dříve uvedeným údajům, na Vašem počítači ukládány First a Third-Party Cookies; to jsou malé textové soubory, které jsou přiřazené Vašemu pevnému disku a jsou na něm ukládané ve Vámi použitém prohlížeči. Místo, které stanovuje Cookie (zde provedeno námi a níže uvedenými třetími osobami), tím obdrží určité informace. Tyto Cookies potřebujeme na jedné straně, abychom Vás rozpoznali jako uživatele webové stránky, a na druhé straně, abychom mohli použití našeho servisu učinit reprodukovatelné. A naposledy používáme Cookies pro marketingové účely, abychom analyzovali Vaše uživatelské chování a zasílali cíleně směřovanou reklamu. Lze rozlišovat mezi First Party Cookies, Third Party Cookies a Third Party Requests.

First Party Cookies jsou námi resp. naší webovou stránkou samy ukládány ve Vašem prohlížeči, abychom Vám poskytli co nejlepší zážitek z použití. Přitom se jedná obzvláště o funkční Cookies, jako například Cookies v koši zboží.

Third Party Cookies jsou ve Vašem prohlížeči ukládány třetím poskytovatelem. Přitom se jedná většinou o Tracking- nebo Marketingtools, které na jedné straně vyhodnocují Vaše uživatelské chování a na druhé straně poskytují třetímu poskytovateli možnost, opětovně Vás rozpoznat i na jiných navštívených webových stránkách. Na funkci takových Cookies zakládá například Retarget Marketing.

Third Party Request jsou všechny dotazy, které položíte jako uživatel stránek třetím osobám přes naši stránku, tedy například, pokud jednáte s Plugins sociálních sítí nebo využíváte nabídku poskytovatele platby. V tomto případě sice nejsou ukládány ve Vašem prohlížeči žádné Cookies, nelze však vyloučit, že jsou interakcí těmto třetím poskytovatelům osobní údaje zaslány. Z tohoto důvodu Vás informujeme i detailně v našem prohlášení o ochraně údajů o námi použitých Tools & aplikacích.

c. Naše webová stránka (webové stránky) používá (používají) následující druhy Cookies, jejichž rozsah a způsob funkce je dále vysvětlen:

Transiente Cookies jsou automaticky vymazány, když zavřete Váš prohlížeč. K tomu se počítají obzvláště Session-Cookies, ty ukládají takzvané Session-ID, kterým se nechají přiřadit různé dotazy Vašeho prohlížeče společné relaci. Tím může Váš počítač opětovně rozpoznat, když se vrátíte na naši webovou stránku. Tyto Session-Cookies jsou vymazány, pokud se odhlásíte nebo zavřete prohlížeč.

Persistente Cookies jsou automaticky vymazány po stanovené době trvání, která se může lišit podle Cookie. Sami však můžete Cookies ve Vašich nastaveních prohlížeče kdykoli vymazat.

d. Můžete Vaše nastavení prohlížeče změnit proto, abyste například odmítli přijetí Third-Party-Cookies nebo všech Cookies. V tomto případě Vás však musíme upozornit na to, že eventuálně již nemůžete používat všechny funkce naší webové stránky.

3. Zjišťování a zpracování osobních údajů

Osobní údaje, které překračují informace ukládané pomocí Cookies, jsou námi výhradně zpracovávány, pokud nám je dobrovolně sdělíte, pokud se u nás registrujete, vstoupíte s námi do smluvního vztahu nebo s námi jinak navážete kontakt. Přitom se jedná výhradně o kontaktní údaje a informace k žádostem, se kterými k nám přistoupíte.
Používáme Vámi uvedené osobní údaje výhradně potud, jak je to v rámci plnění příslušného účelu zpracování přípustné (např. registrace, zasílání Newsletterů, realizace objednávky, zasílání informačního materiálu a reklama, realizace výherní hry, zodpovězení dotazu, umožnění přístupu k určitým informacím) a ze zákona (obzvl. podle čl. 6 EU-DSGVO) přípustné (např. zasílání reklamy a informačního materiálu trvalým zákazníkům).
Účelem zpracování Vašich údajů je provozování naší webové stránky a cíleně orientované poskytnutí podnikově specifických informací i se zobrazením nabídky našeho zboží a služeb (marketing). Toto přesahující použití Vašich údajů se provádí jen tehdy, pokud jste předem výslovně udělili souhlas. Váš souhlas můžete kdykoli do budoucna zrušit.

4. Doba trvání uložení

Údaje, které jste nám dali k dispozici výhradně pro péči o zákazníka resp. pro marketing a informativní účely, ukládáme zásadně do uplynutí tří let po našem posledním kontaktu. Pokud si to přejete, vymažeme však Vaše údaje i před uplynutím této lhůty, pokud tomu neodporuje žádná zákonná překážka.
V případě zahájení spolupráce, resp. uzavření smlouvy, zpracováváme Vaše osobní údaje až do úplné realizace smlouvy a dále do uplynutí pro nás platných záručních či promlčecích a zákonných lhůt pro uschování, a kromě toho až do ukončení eventuálních právních sporů, při nichž jsou údaje požadovány jako důkaz.

5. Newsletter

Máte možnost si abonovat náš bezplatný Newsletter. Díky tomuto Newsletteru budete v pravidelných intervalech dostávat všechny aktuální novinky a informace o našem podniku a na míru šitou reklamu. Abyste mohli přijímat náš Newsletter, potřebujeme platnou e-mailovou adresu.
E-mailovou adresu zapsanou Vámi do naší přihlašovací masky ověřujeme proto, zda je přijímání Newsletterů skutečně požadováno. To se provádí tak, že Vám na Vámi uvedenou e-mailovou adresu zašleme e-mail, jehož obdržení můžete potvrdit kliknutím na odkaz daný k dispozici. Po potvrzení e-mailu jste přihlášeni pro náš Newsletter. (Double Opt-In)
Již prvním přihlášením k Newsletteru uložíme Vaši IP-adresu, datum a čas Vašeho přihlášení. To se děje z bezpečnostních důvodů pro případ, že třetí osoba zneužije Vaši e-mailovou adresu a bez Vašeho vědomí abonuje náš Newsletter. Další údaje nejsou námi pro Abonnement Newsletterů zjišťovány ani zpracovány, údaje jsou použity výhradně po odběr Newsletteru. Pokud neprojevíte nesouhlas, předáme Vaše údaje v rámci našeho koncernu pro účely analýzy a k předávání informací za reklamními účely. V rámci skupiny podniků jsou Vaše údaje, které jste nám dali k dispozici pro odběr Newsletteru, porovnávány s údaji, které jsou námi jinak zjišťovány (např. při koupi zboží nebo účtování služby).
Další předávání Vašich údajů k přihlášení k Newsletteru třetím osobám, které nepatří do skupiny podniků, se neprovádí. Odběr našeho Newsletteru můžete kdykoli ukončit, detaily k odhlášení nalezete v potvrzovacím e-mailu a v každém jednotlivém Newsletteru.

6. Použité Tools a aplikace

a. Používáme Google Analytics, přitom se jedná o službu webové analýzy společnosti Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Tato služba používá Cookies, jejichž funkcionalita byla znázorněna již před tím podrobně. Informace o Vašem použití této webové stránky získané těmito Cookies jsou zpravidla převáděny na server Google a tam ukládány.
Z našeho pověření používá Google tyto informace, aby vyhodnotil Vaše používání naší webové stránky, aby sestavil reporty o aktivitách na webové stránce a aby poskytl další služby spojené s používáním webové stránky a využíváním internetu vůči provozovateli webové stránky. IP-adresa zaslaná v rámci Google Analytics Vaším prohlížečem není slučována s jinými údaji Google.
Můžete zabránit ukládání Cookies požadovaných Google Analytics odpovídajícím nastavením Vašeho softwaru prohlížeče, což ovšem může vést k tomu, že nebudete moci případně využívat veškeré funkce této webové stránky v plném rozsahu. Evidování údajů získaných pomocí Cookie a vztažených na Vaše používání webové stránky (vč. Vaší IP-adresy) a jejich zasílání a zpracování společností Google také můžete zabránit tím, že si stáhnete a instalujete Browser-Plugin, který je k dispozici pod následujícím odkazem: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de
Chcete-li se informovat o dalších informacích k druhu, rozsahu a účelu údajů zjišťovaných Google, doporučujeme Vám, abyste si přečetli jejich ustanovení o ochraně údajů. https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de
Google zpracovává Vaše údaje i v USA a podrobil se EU-US Privacy Shield.

b. Na naší webové stránce také využíváme nabídky od Google Maps. Tak Vám můžeme ukázat interaktivní mapy přímo na naší webové stránce a umožňujeme Vám komfortní použití funkce map, abyste našli naše místo a usnadnili si Váš příjezd.
Návštěvou naší webové stránky získá Google informaci, že jste si vyžádali odpovídající subsite naší webové stránky a osobní údaje uvedené pod 2. To se děje nezávisle na tom, zda jste se přihlásili přes Google-Account nebo ne. Pokud jste přihlášení u Google, jsou Vaše údaje přímo přiřazeny Vašemu účtu. Pokud si to nepřejete, musíte se před použitím tohoto servisu odhlásit u Google. Google využívá Vaše údaje za účelem reklamy, výzkumu trhu a uspořádání webové stránky podle potřeby.

Přísluší Vám právo na námitku vůči takovému vyžívání Vašich údajů, musíte se přímo obrátit na Google.
Další informace pro účel a rozsah zjišťování údajů získáte v prohlášení Google o ochraně údajů, to naleznete na http://www.google.de/intl/de/policies/privacy. Google zpracovává Vaše údaje i v USA a podrobil se EU-US Privacy Shield.

c. Na naší webové stránce vkládáme i odkazy na jiné webové stránky; to se děje pouze za informativními účely. Tyto webové stránky nejsou pod naší kontrolou, a nespadají tedy do ustanovení tohoto prohlášení o ochraně údajů. Aktivujete-li však odkaz, je možné, že provozovatel této webové stránky o Vás zjistí údaje a ty zpracuje podle svého prohlášení o ochraně údajů, které se může od našeho lišit. Informujte se prosím vždy i na námi odkazujících webových stránkách o aktuálních ustanoveních pro ochranu údajů.

7. Předávání údajů

Předávání Vašich údajů třetím osobám se zásadně neprovádí, ledaže jsme k tomu ze zákona zavázáni nebo je předání údaje požadováno k realizaci smluvního vztahu uzavřeného mezi námi a také, pokud jste dříve výslovně souhlasili s předáváním Vašich údajů. Externí zpracovatelé zakázky nebo ostatní kooperační partneři získají Vaše údaje jen tehdy, pokud je to požadováno k realizaci smlouvy nebo na tom máme oprávněný zájem, který vždy v odůvodněném případě samostatně oznámíme. Pokud se náš zpracovatel zakázky dostane do kontaktu s Vašimi údaji, ujišťujeme Vás, že tento dodržuje předpisy zákona na ochranu údajů stejným způsobem jako my.
Vaše osobní údaje nejsou námi prodávány třetím osobám mimo koncern ani jinak uváděny na trh. Pokud mají naši smluvní partneři nebo zpracovatelé zakázky své sídlo ve třetí zemi, tedy státu mimo Evropský hospodářský prostor (EWR), informujeme Vás o následcích této skutečnosti v popisu nabídky.

8. Bezpečnost

Používáme četná technická a organizační bezpečnostní opatření, abychom Vaše údaje chránili před manipulacemi, ztrátou, zničením a proti zásahu třetích osob. Naše bezpečnostní opatření jsou průběžně vylepšována podle technologického vývoje na internetu. Chcete-li bližší informace k druhu a rozsahu námi učiněných technických a organizačních opatření, jsme Vám pro případ tohoto se týkajících písemných dotazů kdykoli rádi k dispozici.

9. Vaše práva

Podle základního nařízení na ochranu údajů a zákona na ochranu údajů Vám jako příslušné osobě našeho zpracování údajů příslušejí následující práva a právní prostředky:

Právo na informaci (čl. 15 EU-GDPR)
Máte jako příslušná osoba výše popsaného a ostatního zpracování údajů právo, o tom požadovat informace, zda jsou o Vás zpracovávány osobní údaje a pokud ano, jaké. Pro Vaši vlastní ochranu – aby nikdo neoprávněný nezískal informace o Vašich údajích – budeme před udělováním informací kontrolovat vhodným způsobem jejich identitu.

Právo na opravu (čl. 16) a vymazání (čl. 17 EU-GDPR)
Máte právo, požadovat neprodleně opravu Vás se týkajících nesprávných osobních údajů resp. – při zohlednění účelů zpracování údajů – doplnění neúplných osobních údajů a vymazání Vašich údajů, pokud jsou splněna kritéria čl. 17 EU- GDPR.

Právo na omezení zpracování (čl. 18 EU- GDPR)
Máte za zákonných předpokladů právo na omezení zpracování veškerých zjištěných osobních údajů. Tyto údaje jsou od žádosti o omezení zpracovávány jen s Vaším individuálním souhlasem resp. k uplatňování a prosazování právních nároků.

Právo na přenosnost údajů (čl. 20 EU- GDPR)
Můžete požadovat nezávadné a neomezené předání osobních údajů, které jste nám poskytli, Vám nebo třetí osobě.

Právo na námitku (čl. 21 EU- GDPR)
Můžete kdykoli podat námitku proti zpracování Vás se týkajících osobních údajů, které jsou požadovány k zachování našich oprávněných zájmů nebo zájmů třetí osoby, z důvodů, které vyplývají z Vaší zvláštní situace. Vaše údaje již nejsou po námitce zpracovávány, ledaže existují naléhavé právem chráněné důvody pro zpracování, které převažují nad Vašimi zájmy, právy a svobodami nebo slouží zpracování k uplatňování, výkonu nebo obhajobě právních nároků. Proti zpracování údajů pro účely přímé reklamy můžete kdykoli vznést námitku s účinností do budoucna.

Zrušení souhlasu
V případě, že jste samostatně udělili souhlas ke zpracování Vašich údajů, můžete jej kdykoli zrušit. Takové zrušení ovlivňuje přípustnost zpracování Vašich osobních údajů poté, co jste jej vůči nám vyslovili.
Učiníte-li opatření k prosazení Vašich výše uvedených práv z DSGVO, pak musí VÁŠ PODNIK neprodleně, nejpozději však v rámci jednoho měsíce po dojití Vaší žádosti, zaujmout k požadovanému opatření stanovisko resp. dostát žádosti.

Na všechny přiměřené dotazy budeme v zákonném rámci bezplatně a pokud možno neprodleně reagovat.
Pro žádosti týkající se porušení práva na informace, porušení práv na uchování v tajnosti, na opravu nebo na vymazání je kompetentní úřad pro ochranu údajů.

10. Kontaktní informace/kontaktní osoba

a. Kontaktní informace zodpovědné osoby
Zastihnete nás na následujících kontaktních údajích:
Aumayr s.r.o.
+420 380 301 071
Email: datenschutz@aumayr.cz